TEKMOVANJA

 

Datum Tekmovanja 2019/20 Organizator
26. 9. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja logike ZOTKS
11. 10. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Zveza društev diabetikov Slovenije
16. 10. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja biologije (Proteus) Prirodoslovno društvo Slovenije
19. 10. 2019 Državno tekmovanje iz znanja logike ZOTKS
21. 10. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 8. r. IATEFL
12. 11. 2019 Šolsko tekmovanje iz slovenščine (Cankarjevo) ZRSŠ
14. 11. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 9. r. ZRSŠ
11.-15. 11. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja računalništva (Bober) ACM
16. 11. 2019 Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Zveza društev diabetikov Slovenije
25. 11. 2019 Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 8. r. IATEFL
29. 11. 2019 Državno tekmovanje iz znanja biologije (Proteus) Prirodoslovno društvo Slovenije
3. 12. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine ZRSŠ
5. 12. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije (Dominikovo) DMFA
11. 12. 2019 Šolsko tekmovanje iz znanja geografije ZRSŠ
9. 1. 2020 Področno tekmovanje iz slovenščine (Cankarjevo) ZRSŠ
11. 1. 2020 Državno tekmovanje iz znanja astronomije (Dominkovo) DMFA
15. 1. 2020 Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine 9. r. ZRSŠ
18. 1. 2020 Državno tekmovanje iz znanja računalništva (Bober) ACM
20. 1. 2020 Šolsko tekmovanje iz znanja kemije (Preglovo) ZOTKS
februar 2020 EKO kviz Telekom Slovenije
4. 2. 2020 Področno tekmovanje iz znanja zgodovine ZRSŠ
5. 2. 2020 Šolsko tekmovanje Kresnička DMFA
5. 2. 2020 Šolsko tekmovanje iz znanja fizike (Stefanovo) DMFA
13. 2. 2020 Območno tekmovanje v znanju geografije ZRSŠ
2.-6.3.2020 EPI Reading Badge (1.-3.r.) DZS
7. 3. 2020 Državno tekmovanje iz slovenščine (Cankarjevo) ZRSŠ
11. 3. 2020 Šolsko tekmovanje iz Vesele šole MKZ
9.-13. 3. 2020 EPI Lesepreis DZS
14. 3. 2020 Državno tekmovanje iz znanja zgodovine ZRSŠ
17. 3. 2020 Državno tekmovanje iz angleščine 9. r. ZRSŠ
19. 3. 2020 Šolsko tekmovanje v znanju matematike (Vegovo) DMFA
27. 3. 2020 Področno tekmovanje v znanju fizike (Stefanovo) DMFA
2. 4. 2020 Mehurčki (1.-3.r.) ZRSŠ
4. 4. 2020 Državno tekmovanje iz znanja kemije (Preglovo) ZOTKS
8. 4. 2020 Državno tekmovanje iz Vesele šole MK
17. 4. 2020 Državno tekmovanje v znanju geografije ZRSŠ
18. 4. 2020 Državno tekmovanje  iz znanja matematike (Vegovo) DMFA
9. 5. 2020 Državno tekmovanje v znanju fizike (Stefanovo) DMFA
maj 2020 Pesemca JSKD