SKUPNOST UČENCEV

PROGRAM DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV

ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

 VODJA: Tatjana Mravlak  tatjana.mravlak@os-store.si

Cilji delovanja:

 • razvijati prijetne in spoštljive medsebojne odnose in odgovornost,
 • povečati interes za branje in pisanje,
 • spodbujati zdrav življenjski slog,
 • spodbujati dejavnosti, v katerih bi se šola pojavljala v medijih,
 • spodbujati dejavnosti v domačem kraju,
 • povezovati vse učence šole,
 • usklajevati in uresničevati njihova mnenja in pobude,
 • sodelovati v šolskih projektih in raziskovalnih nalogah,
 • spodbujati učence k izražanju svojih stališč, mnenj
 • poskrbeti za razvedrilo učencev in dobro počutje v šoli.
SEPTEMBER Izvolitev razrednih odborov

Prvi sestanek ŠSU z izvoljenimi predstavniki (od 4. do 9. razreda):

·         izvolitev odbora ŠSU

·         priprava in sprejem programa ŠSU.

 

OKTOBER

Teden otroka o na temo: NAŠE PRAVICE

 

(7. 10. – 13. 10. 2019, različne dejavnosti po razredih, organizacija dni dejavnosti)

 

NOVEMBER

Izdelava okraskov, voščilnic, priprava spremljevalnega programa.

OTROŠKI PARLAMENT na temo:MOJA POKLICNA PRIHODNOST– priprava učencev, razdelitev gradiva, izvedba razrednih parlamentov.

 

DECEMBER NOVOLETNI BAZAR

Božično-novoletna okrasitev šole: razredi in novoletna jelka pri vhodu v šolo.

Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti,  24. 12. 2020

 

JANUAR ŠOLSKI in OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

 

FEBRUAR Proslava ob kulturnem dnevu, 7. 2. 2020

 

MAREC REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT
APRIL

DRŽAVNI OTROŠKI PARLAMENT

Mesec knjige: zaključek bralne značke:

EKO dan

 

 

MAJ

Zaključna prireditev projekta Evropska vas v Celju

 

 

 

JUNIJ

Valeta in podelitev priznanj ob zaključku šolskega leta

 

 

Dejavnosti, ki potekajo skozi celo šolsko leto:

 • zbiranje prispevkov za šolsko glasilo in krajevni časopis Štorski občan,
 • humanitarna akcija zbiranja plastičnih zamaškov,
 • projekt EKO šola (zbiranje starega papirja, kartuš, baterij, urejanje šole in okolja…),
 • projekt EVROPSKA VAS,
 • projekt ZDRAVA ŠOLA,
 • bralna značka,
 • EKO bralna značka,
 • Angleška bralna značka
 • projekt SADEŽI DRUŽBE (medgeneracijsko povezovanje),
 • urejanje panojev in oglasnih desk.

 

Z učenci se bomo sestajali enkrat mesečno oz. po potrebi..