NARAVOSLOVNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI 2019/20
Načrtovano Razred Vsebina
10. 9. 2019 2. Vzgoja za zdravje
oktober 2019 6. Zeliščarstvo ŠVN
oktober 2019 6. Prva pomoč ŠVN
22. 10. 2019 9. Poklicne delavnice
19. 11. 2019 7., 9. Planetarij
29. 11. 2019 2. Kompole Vzgoja za zdravje
18. 12. 2019 8. Odraščanje mladostnika Safe.si delavnice
februar 2020 4. Živalstvo in rastlinstvo ŠVN
marec 2020 1. a Skrb za zdravje (zdravniški sistematični pregled)
marec 2020 1. b Skrb za zdravje (zdravniški sistematični pregled)
marec 2020 1. K Skrb za zdravje (zdravniški sistematični pregled)
marec 2020 3. K Skrb za zdravje (zdravniški sistematični pregled)
marec 2020 4. Skrb za zdravje
5. 3. 2020 9. Hiša eksperimentov, Hiša iluzij, NUK, Muzej sodobne umetnosti
19. 3. 2020 4. Razvoj domačega kraja (železarstvo)
26. 3. 2020 8. Kemijska (ne)varnost
april 2020 1.–2.+Kompole Travnik
april 2020 3. Zdravje – higiena
22. 4. 2020

1.–3.+Kompole

5.

EKO dan
24. 4. 2020 7. EKO dan, Modraže
20. 5. 2020 3.+Kompole Tržnica
29. 5. 2020 7. Dediščina Muzej na prostem Rogatec
9. 6. 2020 5. Rastlinstvo in živalstvo obsredozemskega sveta ŠVN
16. 6. 2020 5. Kras (Predjamski grad, Postojnska jama, Lipica)
23. 6. 2020 6. Center Noordung Vitanje, goslarska delavnica Skaza
23. 6. 2020 8. Prva pomoč