GOVORILNE URE

RODITELJSKI SESTANKI 2019/20

1. roditeljski sestanek v torek, 10. 9. 2019

ob 16.00 za starše učencev od 2. do 5. razreda

ob 17.00 za starše učencev od 6. do 9. razreda

2. roditeljski sestanek – predvidoma februarja/marca

3. roditeljski sestanek – predvidoma maj/junij

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2019/20
OŠ Štore – vsak 1. torek v mesecu od 16.00 do 17.00 za vse razrede.
Datumi: 1.10.2019, 5.11.2019, 3.12.2019, 7.1.2020, 3.3.2020, 7.4.2020, 5.5.2020

Popoldanskih govorilnih ur ne bo v mesecu septembru, februarju, juniju.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2019/20

RAZREDNA STOPNJA

razred/za koga Učitelj

Čas govorilnih ur

dan                                ura

Prostor
1. a Andreja Prostor sreda 11.25–12.10 1.a
1. b Aleksandra Kovačič ponedeljek 8.55–9.40 1.b
2. a Mateja Turinek četrtek 10.35–11.20 2.a
2. b Tatjana Mravlak ponedeljek 10.35–11.20 2.b
3. a Simona Urisk sreda 7.50–8.35 3.a
3. b Breda Korošec sreda 9.45–10.30 3.b
4. a Marija Krajnc torek 7.50–8.35 4.a
4. b Marjeta Krajnc ponedeljek 9.45–10.30 4.b
5. a Kavka Irena petek 7.50–8.35 5.a
5. b Leonida Močivnik četrtek 7.50–8.35 5.b
2. učit. 1. r. Maja Plevnik ponedeljek 12.15–13.00 Zbornica
OPB 1. r. Vida Saksida torek 10.35–11.20 Kabinet 1. nad.
OPB 2. r. Janja Vuga četrtek 10.35–11.20 Kabinet 1. nad.
OPB 3. r. Brigita Šinkovec torek 7.50–8.35 Zbornica
OPB 4. r. Danica Kocijan Kiker sreda 11.25–12.10 Kabinet 1. nad.
1., 2. Kompole Gracija Rossi torek 8.55–9.40 Zbornica Kompole
3. Kompole Alenka Rezar torek 7.50–8.35 Zbornica Kompole
2.učit.Kompole Mojca Krajnc sreda 9.45–10.30 Zbornica Kompole
OPB Kompole Štefka Podgoršek četrtek 10.30–11.20 Zbornica Kompole
Angleščina 1.-3.r. Maja Lokmić torek 9.45–10.30 Učilnica 7, 1. nad.

PREDMETNA STOPNJA

razred/za koga
Učitelj

Čas govorilnih ur

dan                               ura

Prostor
6. a/ TJA Mateja Rožič torek 11.25–12.10 Angleščina 1
6. b/SLJ, TJA 4r Tonja Preložnik petek 9.45–10.30 Slovenščina 3
7. a/ KEM, NAR Branka Bajc torek 9.45–10.30 Kemija
7. b/MAT Matija Pačnik četrtek 7.50–8.35 Računalniška
8. a/TIT, TEH Janez Čokl sreda 9.45–10.30 Tehnika
8. b/ŠPO Maja Berčon sreda 8.40–9.25 Kabinet šport
9. a/ŠPO Karli Pintarič torek 9.45–10.30 Kabinet šport
9. b/ZGO, NI Barbara Žlender četrtek 8.40–9.25 Zgodovina
FIZ, MAT Marjan Levec petek 11.25–12.10 Fizika
SLJ Mihelca Gorjup torek 11.25–12.10 Slovenščina 1
SLJ Mojca Križnik ponedeljek 9.45–10.30 Učilnica klet
TJA Simona Vincelj petek 9.45–10.30 Angleščina 3
MAT Irena Zorko/Simona Rozman  petek 11.25-12.10  Matematika 1
LUM Urška Babuder ponedeljek 7.50–8.35 Likovna učilnica
BIO, GOS Neva Rebolj sreda 10.35–11.20 Biologija
GEO Manica Doberšek sreda 10.35-11.20 Geografija
GUM 6.r. Mojca Lipnik Vertačnik sreda 13.00-13.30 Učilnica klet
GUM 7.,8.,9.r. Alenka Založnik četrtek 13.00-13.30 Učilnica klet