ŠŠD

PROGRAM ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA  2019/20

 Vodja: Maja Berčon, Karli Pintarič

MESEC DEJAVNOSTI

September

 

 

 

Izvolitev vodstva ŠŠD (predsednik, namestnik, novinarji in urejevalci oglasne deske)

Sprejetje programa ŠŠD

Začetek izvajanja športnega programa Krpan in Zlati sonček (projekt)

Tekmovanje v nogometu za starejše deklice in dečke

Evropski šolski športni dan za 7.,8. in 9. razred: POHODNIŠTVO (Kunigunda)

Oktober

 

 

 

Začetek interesnih dejavnosti (odbojka za deklice ob četrtkih in za dečke ob sredah)

Šola v naravi za šestošolce (Dom Kavka)

Športni dan za šestošolce: testiranje PLAVANJA in KEGLJANJE (projekt Naučimo se plavati)

November

 

Tekmovanje v odbojki za starejše dečke in deklice

Plavanje v Thermani Laško (izbirni predmet ŠZZ in nadarjeni učenci).

December

 

Božično novoletni turnirji v igri med dvema ognjema za 4. in 5. razred

Turnirji v mali odbojki

Januar Zimski športni dan za 7.,8. in 9. razred: Trije kralji
Februar Trampolin park WOOP (izbirni predmeti in nadarjeni učenci).

Marec

 

Tekmovanje v malem nogometu za mlajše dečke

Paraolimpijski šolski športni dan

April

 

 

 

Medobčinsko in državno prvenstvo v krosu

Tekmovanje v mali odbojki za mlajše deklice in dečke

Športni dan za celo šolo: ATLETIKA

Športni dan za 6. in 9. razred: EKO DAN (gozdna učna pot)

Testiranje za športno-vzgojni karton

Maj

 

 

Tekmovanje v atletiki (MAP, VAP)

Zaključek športnega programa Krpan in Zlati sonček ter podelitev priznanj

Tek podnebne solidarnosti (projekt)

Junij

 

 

 

Tekmovanje v odbojki na mivki (dečki)

Športni dan za 7. in 8. razred: plavanje in igre ob vodi

Športni dan za 8. in 9. razred: Festival športa mladih

Razglasitev športnice in športnika šole ter podelitev priznanj za vidnejše dosežke v športu

Šola v naravi za 5. razred (Dom Baška – tečaj plavanja)