SVET STARŠEV

Poslovnik o delu Sveta staršev  

Imenovani predstavniki v Svet staršev v šol. l. 2019/20:

Razred

Priimek in ime

 

1. a Križnik Judita
1. b Medved Veronika
2. a Kocman Metka
2. b Zdovc Gorjup Maja
3. a Jošt Aleksandra
3. b Hrovat Damjana
4. a Tovornik Franci
4. b Ribič Adrijana
5. a Blazinšek Kristina
5. b Čanžek Sanela
6. a Kumperger Gojkovič Avrelija
6. b Plivac Safet
7. a Žveplan Janja
7. b Zakelšek Boštjan
8. a Romih Mihelca
8. b Kovač Barbara
9. a Rojten Simona
9. b Šeme Alenka
1., 2 K Vočanec Danijela
3. K Mastnak Urša

Predsednik Sveta staršev:Franci Tovornik

Nameestnik predsednika Sveta staršev: Maja Zdovc Gorjup