KROŽKI

Krožki

 

Razred Termin Učitelj
Gozdna igralnica in učilnica 1. Kompole torek, 11.25- 12.10 Štefka Podgoršek
Knjižnica 1.-3. Kompole četrtek, 11.25–12.10 Gracija Rossi
Eko 3. Kompole torek, 11.15–12.10 Alenka Rezar
Otroški pevski zbor Kompole 1.-3. Kompole

ponedeljek, 11.25-12.10

sreda, 12.15-13.00

Špela Florjanić
Brihta 1.B četrtek, 11.25–12.10 Aleksandra Kovačič
Ljudsko izročilo 1. petek, 11.25–12.10 Andreja Prostor
Glasbeni 1. petek, 12.15-13.00 Maja Lokmić
Angleški pravljični 1. Maja lokmić
Pravljični 1. torek, 11.25–12.10 Maja Plevnik
Otroški pevski zbor Štore 2.-4.

torek, 12.15-13.00

četrtek, 12.15-13.00

Maja Lokmić
Pravljični 2.A petek, 11.25–12.10 Mateja Turinek
Ustvarjalni 2.B četrtek, 11.25–13.00 Tatjana Mravlak
Planinski 1.-3. ob sobotah Danica Kocijan Kiker, Urška Babuder
Sodobni ples 3. četrtek, 12.15–13.00 Mateja Rožič
Bralni 3. sreda, 12.15–13.00 Breda Korošec
umetniški 3.a sreda, 12.15-13.00 Simona Urisk
likovni 3.b torek, 12.15-13.00 Simona Urisk
Vesela šola I. 4.-6. po dogovoru Mateja Turinek
Gledališki 4.B četrtek, 12.15–13.00 Marjeta Krajnc
Ustvarjalni 4. petek, 12.10–13.00 Marjeta Krajnc
Šahovski 4. sreda, 12.10–13.00 Marija Krajnc
Bralni 4. petek, 11.25–12.10 Marija Krajnc
Bralni 5. sreda, 13.20–14.05 Irena Kavka
Matematika je lahko zabavna 5. torek, 13.20–14.05 Leonida Močivnik
Rdeči križ 4.-6. torek, 13.20–14.05 Barbara Žlender
Odbojka fantje 5.-9. sreda, 13.20–14.05 Karli Pintarič
Mladinski pevski zbor 5.-9.

ponedeljek, 13.20–14.50

četrtek, 13.20–14.50

Špela Florjanič
Likovni 6.-9. četrtek, 12.15–13.00 Urška Babuder
Šolski radio 6.-9. po dogovoru Tonja Preložnik, Mateja Rožič
Odbojka deklice 6.-9. četrtek, 13.20–14.05 Maja Berčon
Vesela šola II. 7.-9. po dogovoru Mihelca Gorjup
Matematika 7. in 9. ponedeljek, 13.20–14.05 Marjan Levec
Poznavanje sladkorne bolezni 7.-9. torek, 12.15-13.00 Branka Bajc
Zgodovinski 7.-9. ponedeljek, 12.15–13.00 Barbara Žlender
Fotografski 8.-9. po dogovoru Manica Doberšek
Geografija 8. po dogovoru Manica Doberšek
Astrofizika 8. petek, 13.20–14.05 Marjan Levec
Matematika 8. torek, 13.20–14.05 Marjan Levec
Gledališki 9. četrtek, 13.20-14.55 Tonja Preložnik